home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Blagoevgrad

home Blagoevgrad, 1 Тrakia str., postal code 2700

fax fax: 073-88-99-40

email E-mail: Blagoevgrad@nssi.bg

Contacts

Contact center