home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Lovech

home Lovech, 44, Bulgaria, bul., postal code 5500

fax fax: 068-68-50-40

email E-mail: Lovech@nssi.bg

Contacts

Contact center