home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Pernik

home 2300 Pernik, 50 Otets Paisii Str.

fax fax: 076-64-93-40

email E-mail:Pernik@nssi.bg

Contacts

Contact center