home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Razgrad

home Razgrad, 40, Beli Lom, str., postal code 7200

fax fax: 084-62-44-40

email E-mail: Razgrad@nssi.bg

Contacts

Contact center