home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Sliven

home Sliven, 10, St. Karadzha str., postal code 8800

fax fax: 044-61-51-40

email E-mail: Sliven@nssi.bg

Contacts

Contact center