home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Smolyan

home Smolyan, 6, 10, Bulgaria bul., postal code 4700

fax fax: 0301-603-40

email E-mail: Smolyan@nssi.bg

Contacts

Contact center