home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Sofia-city

home Sofia-city, 62-64 Alexander Stambolijski bul., postal code 1303

fax fax: 02-926-19-40

email E-mail: Sofia@nssi.bg

Contacts

Contact center