home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Stara Zagora

home Stara Zagora, 44, Ruski, bul., postal code 6000

fax fax: 042-61-54-40

fax fax: 042-61-53-40

email E-mail: Stara_Zagora@nssi.bg

Contacts

Contact center