home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Targoviste

home Targoviste, 1, Sv. Sv. Kiril i Metdoii str., postal code 7700

fax fax: 0601-60-640

email E-mail: Targovishte@nssi.bg

Contacts

Contact center