home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Haskovo

home Haskovo, 30, Georgi Kirkov str., postal code 6300

fax fax: 038-60-71-40

email E-mail: Haskovo@nssi.bg

Contacts

Contact center