home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Varna

home Varna, 6, Ohrid str., postal code 9000

fax fax:052-66-32-40

fax fax:052-66-32-41

email E-mail: Varna@nssi.bg

Contacts

Contact center