home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Стари образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения за периоди преди 01.07.2019 г. ще се приемат до 14.07 включително. След 17.07.2019 г. ще се приемат само новите образци на Прил. № 9, 10 и 11 към НПОПДОО

Dobrich

home Dobrich, 6-4, Dame Gruev, str., postal code 9300

fax fax: 058-65-10-40

email E-mail: Dobrich@nssi.bg

Contacts

Contact center