Справки от информационната система на НОИ за притежатели на валиден сертификат за квалифициран електронен подпис (КЕП)

Справки от информационната система на НОИ с квалифициран електронен подпис

Регистриране на нов потребител за справки с квалифициран електронен подпис

За употреба на КЕП с удължен срок на действие е необходима регистрация под ново име на потребител на програмното приложение.

 

Ръководство за потребителите на справки с квалифициран електронен подпис

Доставчиците, които имат разрешение да издават електронен подпис в България са:

БОРИКА АД

„Информационно обслужване” АД

„Инфонотари” ЕАД

„Евротръст Технолъджис" АД

„СЕП България” АД