Справки от информационната система на НОИ за притежатели на валиден цифров потребителски сертификат за универсален и усъвършенстван електронен подпис

Справки от информационната система на НОИ с електронен сертификат

Регистриране на нов потребител за справки с електронен сертификат

За употреба на сертификат с удължен срок на действие е необходима регистрация под ново име на потребител на програмното приложение.

Ръководство за потребителите на справки

Доставчиците, които имат разрешение да издават електронен подпис в България са:

БОРИКА АД

„Информационно обслужване” АД

„Инфонотари” ЕАД

„Евротръст Технолъджис" АД

„СЕП България” АД