Справка за прекратени осигурители

Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ ведомости за заплати

 

Преизчисляване на стаж към трета категория труд

Преизчисляване на стаж към трета категория труд

 

Изчисляване на периоди с право на обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане по болнични листове и заявления-декларации

Изчисляване на периоди с право на обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане по болнични листове и заявления-декларации