home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път

Plovdiv

home Plovdiv, 7, Ljuben Karavelov, str., 5, Skayler str., postal code 4000

fax fax: 032-60-87-40

email E-mail: Plovdiv@nssi.bg

Contacts

Contact center