home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

От 30.09.2019 г. поради ремонт приемната на НОИ в Младост ще бъде временно преместена в сградата на института на бул. "Ал. Стамболийски" 62-64.

Yambol

home Yambol, 9, G. S. Rakovski str., postal code 8600

fax fax: 046-68-59-40

email E-mail: Yambol@nssi.bg

Contacts

Contact center