Заявление за издаване на удостоверение за приложимото законодателство БГ/УКР 1

Заявление за издаване на удостоверение за приложимото законодателство РБ/РМ 101

Заявление за издаване на преносим документ U1 (Гръцки)

Заявление за прехвърляне на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите, на ЕЦБ или на ЕИБ

СОЛВИТ формуляр за подаване на жалба

Заявление за начин на изплащане на пенсията на лице с адрес в друга държава

Заявление за начин на изплащане на пенсията на лице с адрес в Германия

Декларация за изплащане на българска пенсия в Германия с BIC/IBAN

Заявление за изплащане на пенсия по българска сметка на лице с настоящ адрес в Русия

Формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия при преселване на пенсионера от Русия на територията на Република България

Формуляр-заявление за превод на отпусната пенсия при преселване на пенсионера от България на територията на Руската Федерация