Свържете се с нас на 0700 14 802  или 02 902 0506

 Как се таксува Вашето обаждане?

  • За разговори от фиксираната мрежа - на цената на един градски разговор за цялата страна;
  • За разговори от мрежата на мобилни оператори, включително и международни, се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния Ви план с телекомуникационния оператор.

При ограничение в абонаментния Ви план за избиране на телефонни номера, стартиращи с 0700*, може да се свързвате с нас и чрез номер +359 2 902 0506.

Когато се свържете, ще чуете стандартно въвеждащо съобщение: „Здравейте! Вие се свързахте с Контактния център на Националния осигурителен институт“. Обаждането започва да се таксува от този момент. В зависимост от необходимата Ви информация, можете да изберете една от следните опции (изберете подходящата цифра от клавиатурата на телефона):

(1) Пенсии и Осигурителен архив;

(2) Временна неработоспособност и майчинство;

(3) Парични обезщетения за безработица;

(4) Електронни услуги:

  • (1) За уеб приложенията за издаване и подаване на болнични листове, електронни справки, ПИК и ИКО;
  • (2) За ползване на електронни административни услуги и подписване с електронен подпис.

 

(9) Свързване с оператор за бързи въпроси, извън обхвата на изброените по-горе теми.

Нашите консултанти са на разположение от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден. 

Ние предоставяме информация, консултираме, насочваме и подпомагаме по въпроси, свързани със социалноосигурителното законодателство и предоставяните от НОИ административни услуги.

Как да подадете сигнал, споделите мнение или препоръка, както и да зададете въпрос, свързан с тълкуване на социалноосигурителното законодателство, становища и указания, ще научите тук.

Информация, съдържаща лични данни, може да бъде получена чрез ЕГН/ПИК или БУЛСТАТ/ИКО.

ПИК се издава по електронен път или на място от всяко едно териториално поделение на НОИ без оглед на адресна регистрация на лицето.