Лицензирани от Българска народна банка доставчици на платежни услуги, с които Националният осигурителен институт има сключени договори по чл. 2, ал. 3 от НПОПДОО, чл. 11, ал. 3 от НОИПОБ и чл. 50, ал. 5 от НПОС з

Наименование на ДПУ Наименование на ДПУ BIC код (ЦУ)
Айкарт АД INTFBGSF
Алианц Банк България АД BUINBGSF
Банка ДСК ЕАД STSABGSF
Българо-американска кредитна банка АД BGUSBGSF
Българска банка за развитие АД NASBBGSF
ИНГ Банк Н.В. - кл. София INGBBGSF
Изипей АД ESPYBGS1
Инвестбанк АД IORTBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД IABGBGSF
Обединена българска банка АД UBBSBGSF
Общинска банка АД SOMBBGSF
Пейнетикс АД PATCBGSF
ПроКредит Банк (България) АД PRCBBGSF
Първа инвестиционна банка АД FINVBGSF
КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД (KBC) RZBBBGSF
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД TBIBBGSF
Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София TCZBBGSF
Тексим Банк АД TEXIBGSF
Токуда Банк АД CREXBGSF
Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД TRIVBGS1
Търговска банка Д АД DEMIBGSF
УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF
Централна кооперативна банка АД CECBBGSF
Юробанк България АД BPBIBGSF