Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и португалски език

Декларация за живот по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Турция

Декларация за живот по Договора между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

Декларация за живот по Договора между Република България и Украйна за социално осигуряване

Израелска декларация за живот по Договора между Република България и държавата Израел за социална сигурност

Декларация за продължаване изплащането на пенсия на български и сръбски език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и английски език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и немски език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и френски език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и полски език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и чешки език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и испански език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и италиански език

Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България на български и гръцки език

Декларация за продължаване получаването на гръцка пенсия в Република България на гръцки и английски език

Декларация за продължаване получаването на гръцка пенсия в Република България - превод на български език

Декларация за продължаване получаването на пенсия на български и руски език

Формуляр за сертификат “Живот” за изплащане на отпуснатата пенсия от Чешкото управление за социално осигуряване