Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

Въпроси и отговори на Европейската комисия относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

Актуална информация относно BREXIT

Регламент (ЕС) 2019/500 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 година за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Обща информация за BREXIT

Информация за предложение за Регламент за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Заключения, приети от Европейския съвет (член 50) на извънредно заседание на 10 април 2019 г.