Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Албания
(в сила от 1 юни 2024 г.)

Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
(обнародвана в “Известия”, бр. 69 от 1958г., в сила от 1 септември 1958 г., в сила само с Босна и Херцеговина.)

Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване
(обнародван в Държавен вестник бр.26 от 2003 г., в сила от 01 април 2003 г.)

Договор между Република България и Република Северна Македония за социално осигуряване
(обнародван в Държавен вестник бр.63 от 2003 г., в сила от 01 август 2003 г.)

Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване
(обнародван в Държавен вестник бр.67 от 2009 г., в сила от 01 септември 2009 г.)

Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
(обнародван в Държавен вестник бр.65 от 2009 г., в сила от 1 септември 2009 г.)

Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
(обнародван в Държавен вестник бр.12 от 2010 г., в сила от 01 март 2010 г.)

Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност
(обнародван в Държавен вестник бр.54 от 2020 г., в сила от 20 юни 2020 г.)

Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност (обнародвана в Държавен вестник бр. 10 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.)

Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада (в сила от 1 март 2014 г.)

Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност (обнародвана в Държавен вестник бр. 80 от 2016 г., в сила от 01 октомври 2016 г.)

Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република (обнародвана в Държавен вестник бр.29 от 2017 г., в сила от 1 май 2017 г.)

Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан (обнародвана в Държавен вестник бр. 47 от 2020 г., в сила от 4 май 2020 г.)

Споразумение в сферата на социална сигурност между Република България и Квебек. (обнародвано в Държавен вестник бр. 76 от 2020 г., в сила от 1 септември 2020 г.)


Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция за изплащането на български пенсии в Република Турция