Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Лица за контакт:

  1. Галина Николова – началник на отдел „Методология на осигурителния архив“ в дирекция „Електронен обмен, дигитализация и архиви“, тел.: 02/9261101, ел. поща: Galina.Nikolova@nssi.bg
  2. Ани Христова – главен юрисконсулт в отдел „Осигурително законодателство“, дирекция „Правна“, тел.: 02/9261045, ел. поща: Ani.Andonova@nssi.bg

Дата на публикуване: 18.11.2022 г.

Срок за обществено обсъждане: 18.11.2022 г. до 19.12.2022 г.