Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Мотиви

Дата на откриване - 21.11.2023 г.

Дата на приключване - 05.12.2023 г.

Лице за контакт: Красимира Атанасова - началник на отдел "Правно обслужване", дирекция "Правна"

Ел. поща: KrasimiraTs.Atanasova@nssi.bg