Информация за плащанията в СЕБРА за месец септември 2022 г.