На работна среща в София експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната каса по социално осигуряване на Република Молдова (NOSI) споделиха информация за актуалното състояние на социалноосигурителния модел в двете страни и възможностите за развитие на услугите във всяка една от тях. Фокус на разговорите бяха принципите на действие на осигурителните системи и усилията за дигитализация на процесите на институционално и на национално ниво.

Експертите на НОИ представиха услугите в областта на краткосрочните плащания и възможностите, които предоставя използването на Персоналния идентификационен код (ПИК) на института на осигурените лица.

От молдовска страна беше акцентирано върху успехите в областта на дигитализацията на социалноосигурителните услуги и предизвикателствата, които Молдова среща по отношение на бюджетната и финансовата политика в социалната област. Гостите се запознаха на място с дейността на териториалното поделение на института в Пловдив.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.