През 2021 г. общата използваемост на електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) е нараснала от 13,1 милиона на 14,2 милиона достъпа, което в сравнение с 2020 г. е увеличение с около 8%.

Това показва анализ на институцията за предоставените онлайн справки и административни услуги през м.г.

Заявките за ползване на онлайн справки за пенсиите са с близо 33% повече – при около 1 милион през 2020 г., през следващите 12 месеца са се увеличили с близо 300 000. Най-голям прогрес от тази група бележи електронната услуга със свободен достъп „Преизчисляване на стаж към трета категория труд“, при която увеличението на достъпите е с повече от 70%. Справките за издадените пенсионни разпореждания са с 48% повече и за цялата 2021 г. достигат 750 000.

Електронните справки, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, също регистрират нарастване в използваемостта с около 8%. Най-популярна и през 2021 г. остава е-услугата на НОИ – „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО)“. Клиентите са се възползвали от нея над 5,5 милиона пъти, като увеличението спрямо година по-рано е с над 500 000 заявки или 10%. Другата популярна справка – за социално осигуряване по ЕГН, има растеж също от 10%, като достъпите до нея вече надминават 3 милиона.

НОИ предоставя повече от 70 електронни услуги – справки, е-услуги, административни услуги и др. Част от онлайн справките за осигурените лица са със свободен достъп, а за повечето се изисква наличие на персонален идентификационен код (ПИК), който се издава във всяко едно от териториалните поделения в страната или по електронен път. През 2021 г. броят на издадените кодове за достъп до услугите на НОИ е 206 700, което е с близо 31 000 повече от предходната година. Издадените по електронен път ПИК са 17 665 или около 9%.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.