Електронна система за управление на административното обслужване функционира в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Перник. Тя работи от началото на месец ноември т.г. и средно дневно от нея се възползват около 300 клиенти на институцията.

Системата включва билетоподаващо устройство, указващо предлаганите услуги и реда за прием. След като избере желаната от него услуга клиентът получава билет с номер с кратко описание на услугата. Специално информационно табло с гласови функции насочва лицето към гишето, на което ще бъде обслужено според своя предварителен избор. Екранът е разположен в обособена зона за изчакване във фоайето на териториалното поделение.

Системата за управление на клиентопотока обхваща всички основни дейности в приемните на НОИ и подпомага ефективната организация на работата във всяка една от тях. Благодарение на нея се постига оптимално отчитане на натовареността на служителите, което има като резултат по-ефикасното разпределение на потока от граждани и намаляване на времето на изчакване. Така, освен за по-високата ефективност на административното обслужване, системата допринася и за осигуряването на бърз и лесен достъп до услугите.

Практиката по въвеждането на така наречената „Система за управление на „чакащи клиенти“ (queue management) в структурите на НОИ в страната датира още от 2009 г. Първото териториално поделение, което внедри подобен подход към административното обслужване, беше ТП на НОИ – Плевен. След него към машинното модериране на клиентопотока прибягнаха в Пазарджик (2014 г.) и Бургас (2017 г.).

От тази година електронното управление на опашките подпомага обслужването на потребителите на услуги в регионалните офиси в Хасково и София-град. За клиентите на институцията от столицата вече е достъпна и онлайн платформа, позволяваща на всеки желаещ да ползва пълния набор от административни услуги да резервира предварително най-удобното за него време за среща със служителите и така да спести време и усилия.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.