Електронна система за управление на административното обслужване вече функционира в териториалното поделение на НОИ София-град. Тя обхваща всички приемни и чувствително ще подобри организацията на обслужването във всяка една от тях.

Системата включва билетоподаващо устройство, указващо предлаганите услуги и реда за прием. От него клиентът получава билет с номер и описание на избраната услуга – отпускане на нова пенсия или промяна на вече отпусната, временна нетрудоспособност, преценка на правото за обезщетение за безработица, майчинство и др. Към системата е монтирано комбинирано светлинно табло с гласови функции, което насочва клиента към гишето, на което ще бъде обслужен според своя предварителен избор. Системата отчита моментната натовареност на служителите и насочва клиента към точното гише, на което да бъде обслужен. Така ще се намали времето за чакане и ще се избегнат характерните за всяка опашка конфликтни ситуации.

Нововъведението ще има ефект и върху оптимизирането на работните процеси чрез равномерното разпределение на дейностите по приема и обработването на документи между работещите в приемните.

ТП на НОИ София-град е най-голямото в страната. В неговите приемни ежедневно се предоставят административни услуги на над 2000 лица.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.