Добавка към пенсията, която не се отпуска по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а се получават въз основа на други закони и нормативни актове е:

Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните).

Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на Република България. Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви" (чл. 3 от ЗВВ).

Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост.

Добавката за ветеран от войните, изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.