Няколко са документите, удостоверяващи самоличността, а именно:

  • лична карта;
  • паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност;
  • свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 

Освен тези документи, на българските граждани се издават и следните документи за самоличност, заместващи паспорта:

  • временен паспорт;
  • служебен открит лист за преминаване на границата;
  • временен паспорт за окончателно напускане на Република България.

 

Всеки един от тези документи може да послужи пред платеца при получаването на суми от пенсия.