Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Кюстендил

гр. Кюстендил, 2500, ул. "България" № 46

E-mail: Kyustendil@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Пламен Младенов

 • Vivacom: 078/ 55 92 01

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 078/55 92 60
 • А1: 0882 18 63 60

Началник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 078/55 92 61
 • А1: 0882 18 63 61

Пенсии

Началник-отдел "Пенсии"

 • Vivacom: 078/55 92 20
 • А1: 0882 18 63 20

Началник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 078/55 92 21
 • А1: 0882 18 63 21

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 078/55 92 34
 • А1: 0882 18 63 34

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 078/55 92 74
 • А1: 0882 18 63 74

Приемна "Пенсии"

 • Vivacom: 078/55 92 30
 • А1: 0882 18 63 30

E-mail: pens_kn@kyustendil.nssi.bg

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • Vivacom: 078/55 92 70
 • А1: 0882 18 63 70
 • Vivacom: 078/55 92 71
 • А1: 0882 18 63 71

Началник-сектор "ПОВН"

 • Vivacom: 078/55 92 09
 • А1: 0882 18 63 09

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • Vivacom: 078/55 92 02
 • А1: 0882 18 63 02

Началник-сектор "ПОБГВ"

 • Vivacom: 078/55 92 77
 • А1: 0882 18 63 77

Осигурителен архив

 • Vivacom: 078/55 92 36
 • А1: 0882 18 63 36

Факс:

 • Vivacom: 078/55 92 40
Филиал гр. Дупница

гр. Дупница, 2600, ул. "Св. Иван Рилски" № 1

Пенсии

 • А1: 0882 91 23 30

Краткосрочни плащания и контрол

 • А1: 0882 91 23 32

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

 • А1: 0882 91 23 33

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

 • А1: 0882 91 23 31
Обединен осигурителен архив с. Невестино

с. Невестино,2595,ул. "Струма" № 16

Телефони

Началник отдел "Обединен осигурителен архив"

 • Vivacom: 078/55 80 00;
 • А1: 0882 18 55 20

Началник сектор "Издаване на документи за осигурителен стаж и доход"

 • Vivacom: 078/55 80 07
 • А1: 0882 18 55 27

Приемна "Обединен осигурителен архив

 • Vivacom: 078/55 80 10
 • А1: 0882 18 55 30

E-mail: ooa_nevestino@kyustendil.nssi.bg

Началник сектор "Електронно архивиране на разплащателна документация"

 • Vivacom: 078/55 80 18
 • А1: 0882 18 55 38
Приемна гр. Сапарева баня

гр. Сапарева баня, 2650, ул. "Германея" № 1, сгр. на ОбС

Приемна Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - работи по график

Приемна гр. Кочериново

гр. Кочериново, 2640, пл. "Трети март" № 1, сгр. на ОбС

Приемна Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - работи по график

Приемна гр. Бобов дол

гр. Бобов дол, 2670, ул. "27-ми октомври" № 2, сгр. на ОбС

Приемна Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - работи по график