Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - София-област

гр. София, 1072, бул. "Александър Стамболийски" № 48

E-mail: Sofiaregion@nssi.bg

Приемно време за граждани:08:30 - 16:30 ч.

Директор: Милен Бояджиев

Пенсии

E-mail: SODpensions@sofiaregion.nssi.bg

Приемна "Пенсии" - етаж 3, стая 304

Краткосрочни плащания и контрол

"Контрол по разходите на ДОО"

E-mail: Sofiaregion@nssi.bg

Деловодство КПК - етаж 3, 302;

Издаване на осигурителни книжки – етаж 3, стая 308

Регистриране на трудови злополуки – етаж 3, стая 302

Издаване на удостоверения по програма на НОИ за профилактика и рехабилитация – етаж 3, стая 308;

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

E-mail: SODbenefits@sofiaregion.nssi.bg

Издаване на ПИК и ИКО – етаж 3, стая 302

Приемна ПОВН - етаж 3, стая 308

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

E-mail: SODunemployment@sofiaregion.nssi.bg

Осигурителен архив

E-mail: Sofiaregion@nssi.bg

Издаване на удостоверения за осигурителен стаж/доход (УП13, УП15) – етаж 3, стая 308

Издаване на удостоверения по чл.5, ал.10 от КСО – етаж 3, стая 308

Факс:

  • Vivacom: 02/926 25 40
Филиал гр. Ботевград

гр. Ботевград, 2140, ул. "Трети Март" № 61, ет.1

 

Филиал гр. Ихтиман

гр. Ихтиман, 2050, ул. "Цар Освободител" № 130 (бивше у-ще "Димитър Милчев")

Филиал гр. Самоков

гр. Самоков, 2000, пл. "Захари Зограф" № 1, ет. 2, ст. 12

Филиал гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин, 2100, пл. "Независимост" № 5, ет. 2, ст. 3

Филиал гр. Костинброд

гр. Костинброд, 2230, ул. "Охрид" № 11

Филиал гр. Пирдоп

гр. Пирдоп, 2070, ул. ”Цар Освободител” № 39

Филиал гр. Своге

гр. Своге, 2260, ул. "Цар Симеон" № 21, ет. 3

Филиал гр. Етрополе

гр. Етрополе, 2180, ул. "Марийка Гаврилова" № 18A, ет. 1

Филиал гр. Сливница

гр. Сливница, 2200, пл. "Съединение" № 1, ет. 2

Филиал гр. Правец

гр. Правец, 2161, ул. "Генерал Раух" № 2А

Филиал гр. Костенец

гр. Костенец, 2030, ул. "Иван Вазов" № 2