Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - гр. Ямбол

гр. Ямбол, 8600, ул. "Г. С. Раковски" № 9

E-mail: Yambol@nssi.bg

Приемно време за граждани: 08:00 - 16:30 ч.

Директор: Георги Миланов

Директор на ТП на НОИ - Ямбол

Приемен ден: понеделник, 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 046/68 59 01

Началник-отдел „Административен“

Приемен ден: понеделник и четвъртък, 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 046/68 59 53

Юрисконсулт

Приемен ден: понеделник и четвъртък, 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 046/68 59 50

Краткосрочни плащания и контрол

Нaчалник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"

Приемен ден: понеделник и четвъртък, 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 046/68 59 60

Нaчалник-сектор "Контрол по разходите на ДОО"

 • Vivacom: 046/68 59 61

Началник-сектор "Краткосрочни плащания"

 • Vivacom: 046/68 59 70

Нaчалник-сектор "Осигурителен архив"

 • Vivacom: 046/68 59 31

Приемна "Краткосрочни плащания и контрол"

 • Vivacom: 046/68 59 12
 • Vivacom: 046/68 59 15

Приемна "Профилактика, рехабилитация и отдих"

 • Vivacom: 046/68 59 11 (Между 09:00 и 12:00 ч. за времето на действие на програмата)

Приемна "Осигурителен архив"

 • Vivacom: 046/68 59 33

 Пенсии:

Нaчалник-отдел "Пенсии"

Приемен ден: понеделник и четвъртък, 14:00 - 16:00 ч.

 • Vivacom: 046/68 59 20

Нaчалник-сектор "Отпускане на пенсии"

 • Vivacom: 046/68 59 21

Нaчалник-сектор "Изплащане на пенсии"

 • Vivacom: 046/68 59 05

Нaчалник-сектор "Пенсионно обслужване"

 • Vivacom: 046/68 59 24

Приемна "Пенсии”

 • Vivacom: 046/68 59 13

Факс:

 • Vivacom: 046/68 59 40
ИРМ гр. Елхово

гр. Елхово, 8700, ул. "Търговска" № 63

Приемно време за граждани:

Пенсии

Всеки първи четвъртък от месеца: 8:30 - 14:30 ч.

 • A1: 0882 912 481
ИРМ гр. Болярово

гр. Болярово, пл. "9-ти септември" № 3

ИРМ гр. Стралджа

Адрес: гр. Стралджа, ул. ”П.К.Яворов” 57