На 25 януари 2024 г. се състоя заключителна информационна среща по проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент Националният осигурителен институт (НОИ).

На събитието бяха представени резултатите от разработването и внедряването на Интегрирана информационна система за пенсиите, в основата на която е Електронното осигурително досие за пенсия за всяко осигурено лице и самоосигуряващ се.

По време на срещата бяха посочени основните предизвикателства при изпълнението на дейностите по развитието и въвеждането на институционална архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите.

Фокус на представянето беше практическата реализация на Електронното осигурително досие за пенсия, включващо всички източници на електронна информация, необходими за процеса по отпускане и изплащане на пенсии, в структуриран вид и дигитализирани неструктурирани документи.

Участниците бяха запознати и с процеса на консолидация на различни информационни източници за осигурителен стаж и доход с други документи и данни, необходими при пенсиониране.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.