Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 31 октомври 2023 г. общият размер на отчетените приходи на ДОО е 9 266,0 млн. лв., което представлява 82,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 109,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 17 741,6 млн. лв. или 81,4% от заложените в плана за годината. Те са с 3 174,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 15 750,1 млн. лв. Разходите за пенсии са с 3 184,0 млн. лв. или с 25,3% повече спрямо същия период на 2022 г. Броят на пенсионерите към октомври 2023 г. е с 1 378 лица повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за октомври е 824,98 лв. или с 2,16 лв. по-нисък от този за септември. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер се е повишил с 95,36 лв. (13,1%). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е 907,12 лв. или 2,20 лв. по-нисък от този за предходния месец. В сравнение с октомври 2022 г. средният размер е нараснал със 106,62 лв. (13,3%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 октомври 2023 г. те са в размер на 1 857,3 млн. лв., което е 75,3% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са със 135,4 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към октомври т.г. е 8 489,3 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 74,0 млн. лв., което представлява 69,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 5,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 63,8 млн. лв., което представлява 70,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 14 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 30 септември са в размер на 2 271,8 хил. лв., което представлява 103,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 162,7 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 1 819,1 хил. лв., което представлява 38,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 769,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.