Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Към 31 декември 2021 г., общият размер на отчетените приходи е 9 104,2 млн. лв., което представлява 100,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 41,4 млн. лв. (0,5%) повече спрямо планираните и с 1 056,2 млн. лв. повече в сравнение с декември 2020 г.

Към 31 януари 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 797,4 млн. лв., или със 150,0 млн. лв. повече в сравнение с януари 2021 г.

Общо отчетените разходи към 31 декември 2021 г. възлизат на 17 314,6 млн. лв. или 111,3% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 755,5 млн. лв. (11,3%) повече спрямо планираните и с 3 028,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи към 31 януари 2022 г. възлизат на 1 224,4 млн. лв., или с 14,2 млн. лв. повече в сравнение с януари 2021 г.

В структурата на общите разходи към 31 декември 2021 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 13 399,4 млн. лв. (без прехвърлените съгласно ПМС № 474 и ПМС № 479 от 30 декември 2021 г. по сметката на НОИ за чужди средствата 850 млн. лв. и с включен разход за еднократните допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери от 50 лв. за месеците от януари до септември и по 120 лв. за периода октомври-декември), което е 102,7% изпълнение на плана за годината и 351,5 млн. лв. (2,7%) преразход. Отчетените разходи за пенсии са с 2 260,9 млн. лв. или с 20,3% по-високи спрямо 2020 г.

Към 31 януари 2022 г. разходите за пенсии са в размер на 1 110,0 млн. лв., които са с 38,8 млн. лв. или с 3,6% повече в сравнение със същия период на 2021 г. За еднократни допълнителни суми от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 122,1 млн. лв., а за еднократна допълнителна сума от 75 лв. към пенсиите на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс или имат поставена допълваща (бустерна) доза ваксина за COVID-19 са изразходвани 13,0 млн. лв. Тези средства не са планирани в проекта на бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО към 31 декември 2021 г са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември са в размер на 2 096,8 млн. лв. или 101,6% изпълнение на плана за годината и 33,1 млн. лв. (1,6%) преразход. Отчетените разходи за годината са с 81,5 млн. лв. повече спрямо 2020 г.

Към 31 януари 2022 г. разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са в размер на 102,7 млн. лв., които са с 24,5 млн. лв. по-малко в сравнение с януари 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец декември 2021 г. е 8 208,1 млн. лв., а за месец януари 2022 г. е 17,6 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2021 г. са в размер на 92,5 млн. лв., което представлява 106,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 5,2 млн. лв. (6,0%) повече спрямо планираните и с 9,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 януари 2022 г. са в размер на 4,8 млн. лв., или с 0,3 млн. лв. по-малко в сравнение с януари 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2021 г. са в размер на 52,9 млн. лв., което представлява 91,0% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,2 млн. лв. (9,0%) по-малко спрямо планираните и с 6,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 януари 2022 г. са в размер на 4,9 млн. лв., или с 0,6 млн. лв. повече в сравнение с януари 2021 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 декември 2021 г. са в размер на 2,9 млн. лв., което представлява 95,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 137,3 хил. лв. (4,6%) по-малко спрямо планираните и с 967,0 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Отчетените приходи към 31 януари 2022 г. са в размер на 0,9 млн. лв., или с 0,3 млн. лв. по-малко в сравнение с януари 2021 г.

Общо отчетените разходи към 31 декември 2021 г. са в размер на 3,9 млн. лв., което представлява 81,6% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 874,4 хил. лв. (18,4%) по-малко спрямо планираните и с 2,7 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Отчетените разходи към 31 януари 2022 г. са в размер на 0,03 млн. лв., или с 0,03 млн. лв. по-малко в сравнение с януари 2021 г.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.