В град Кавала, Гърция, се проведе консултационен ден по въпросите за социалното осигуряване и преноса на осигурителни права в Европейския съюз за българите, живеещи и работещи в градовете Кавала и Ксанти и околностите.

Нашите сънародници се интересуваха основно от условията за придобиване на право на българска пенсия, зачита ли се гръцкият стаж при определянето на правото на нея, възможностите за ранно пенсиониране, изискванията за стаж при отпускане на пенсия у нас и възможността за заплащане на осигурителни вноски при недостигащ стаж. Поставени бяха и въпроси, свързани с правилата на координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в европейските регламенти и прилагането им съобразно конкретиката на всеки един случай.

На разположение на заинтересованите лица бяха експерти от териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) в Благоевград и Кюстендил, ръководени от Илиан Георгиев, директор на териториалното поделение на НОИ в Благоевград. Първият екип отговаряше на въпроси свързани с пенсии, а вторият на въпроси от областта на краткосрочните плащания. От посолството на България в Атина участие взе Димитър Божилов, ръководител на службата по трудови и социални въпроси. Предварителната подготовка на проявата се осъществи в сътрудничество между НОИ, Генералното консулство на България в Солун и дружество „България“ в Кавала.

През октомври т.г. подобен консултационен ден по въпроси, свързани с правилата за получаване на пенсия в южната ни съседка, бе проведен в Солун.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.