Работна среща между експерти на Националния осигурителен институт (НОИ) и Фонда за социална защита на Азербайджан (SSPF) имаше за цел запознаването с принципа на действие на осигурителните системи в двете страни и усилията на институциите за дигитализация на процесите по предоставяне на услуги.

От страна на българската институция беше представена структурата на пенсионната система у нас, с фокус върху методиката, по която се определя правото на трудова пенсия и специфичните условия при изчисляване на размера на пенсионните плащания. Експертите от Азербайджан бяха запознати и със законовата рамка и механизмите, с които се добива право на ранно пенсиониране в България. Те научиха повече за паричните обезщетения, изплащани от НОИ, както и за електронния обмен на документи на институцията с органите на медицинската експертиза и работодателите.

Гостите запознаха българските си колеги с дейността на Фонда за социална защита, с акцент върху обработката на архивите, пенсионното законодателство и нивото на дигитализация на системите на SSPF.

От май 2020 г. действа Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, чрез която се уреждат отношенията в областта на социалната сигурност между двете държави. Тя е приложима за гражданите на двете страни, които са или са били подчинени на законодателството на едната или и на двете държави, както и за членовете на техните семейства, които ползват права от посочените лица.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.