Анализ на резултатите от анкетно проучване на удовлетвореността на потребителите от качеството на статистическата информация – 2019 г.

Анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и държавното обществено осигуряване парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване в периода 2016-2019 г.

Анализ на резултатите от анкетно проучване на удовлетвореността на потребителите от качеството на статистическата информация – 2018 г.

Възрастните хора в държавното обществено осигуряване през 2017 г.

Анализ на паричните обезщетения за безработица за периода 2010-2016 г.

Анализ на паричните обезщетения и помощи за периода 2010-2016 г.

Анализ на пенсиите за осигурителен стаж и възраст за периода 2010-2016 г.

Анализ на пенсиите за инвалидност за периода 2010-2016 г.

Анализ на паричните обезщетения и помощи за периода 2010-2015 г.

Анализ на пенсиите за осигурителен стаж и възраст за периода 2010-2015 г.

Анализ на паричните обезщетения за безработица за периода 2010-2015 г.

Анализ на пенсиите за инвалидност за периода 2010-2015 г.

Джендър аспект на социално-осигурителните обезщетения и пенсии от държавното обществено осигуряване (2009 и 2013 г.)

Анализ на временната неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, карантина и нетрудови злополуки в България за 2013 г.

Основни политики, заложени при изготвяне на проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Краткосрочни обезщетения от ДОО – числа и факти за 2011 г.

Консолидиран бюджет на ДОО за 2012 г. – основни политики и параметри