Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2022 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2021 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2020 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2020 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2019 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през деветмесечието на 2019 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2019 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото тримесечие на 2019 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2018 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през деветмесечието на 2018 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2018 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото тримесечие на 2018 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2017 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през деветмесечието на 2017 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2017 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2016 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през деветмесечието на 2016 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2016 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2015 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през деветмесечието на 2015 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2015 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото тримесечие на 2015 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2014 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през деветмесечието на 2014 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2014 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през второто тримесечие на 2014 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото тримесечие на 2014 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през 2013 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото полугодие на 2013 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през второто тримесечие на 2013 г.

Новоотпуснатите пенсии, изплатени от ДОО през първото тримесечие на 2013 г.