Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 20.04.2023 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 09.03.2023 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 16.01.2023 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 13.12.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 22.11.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 19.10.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 30.08.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 02.06.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 30.05.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 29.04.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 21.03.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 24.01.2022 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 09.12.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 25.11.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 12.10.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 27.07.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 15.07.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 28.06.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 03.06.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 08.04.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 23.03.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 14.01.2021 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 21.12.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 20.10.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 02.10.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 12.06.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 21.05.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 12.05.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 23.03.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 15.01.2020 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 19.12.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 03.12.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 19.11.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 23.10.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 20.06.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 03.06.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 23.04.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 11.03.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 14.02.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 11.01.2019 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 18.12.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 11.12.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 13.11.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 15.10.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 11.09.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 03.09.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 03.08.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 05.07.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 18.05.2018 г.

Решения на Надзорния съвет на НОИ от заседание на 13.04.2018 г.