СЪСТАВ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Иванка Шалапатова - Министерство на труда и социалната политика

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2. Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България

3. Станимир Цоцов - Българска търговско-промишлена палата

ЧЛЕНОВЕ:

4. Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика

5. Весела Начева - Министерство на труда и социалната политика

6. Милена Кръстанова - Национална агенция за приходите

7. Катя Паракозова - Министерство на здравеопазването

8. Росица Спасова - Министерство на финансите

9. Галин Желев - Министерство на финансите

10. Добринка Вичева – Министерство на икономиката и индустрията

11. Наташа Стоименова - Кунгалова – Министерство на икономиката и индустрията

12. Любомир Йосифов - Министерство на образованието и науката

13. Димитър Манолов - Конфедерация на труда "Подкрепа"

14. Александър Загоров - Конфедерация на труда "Подкрепа"

15. Антония Боянова - Конфедерация на труда "Подкрепа"

16. Иванина Янкова - Конфедерация на независимите синдикати в България

17. Мария Минчева – Българска стопанска камара

18. Стефан Василев - Асоциация на индустриалния капитал в България

19. Румяна Георгиева - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

20. Проф. Нено Павлов - Съюз за стопанска инициатива

С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС:
Ивайло Иванов - управител на НОИ