Според оперативните данни на Националния осигурителен институт с близо 7% са се увеличили регистрираните...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Общо 330 души с осигурителни периоди в България и Германия научиха повече за своите...
  Изплащането на пенсиите през октомври 2023 г. чрез пощенските станции ще започне на 9...
  Скъпи наши възрастни сънародници! На 1 октомври целият цивилизован свят отбелязва деня, в който...
  Средният размер на изплатената сума по един болничен лист за общо заболяване е нараснал...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...