Изплащането на пенсиите през май 2023 г. чрез пощенските станции ще започне на 9...
  Нараняванията, свързани с изпълняването на служебните задължения, от 600 през първото тримесечие на 2022...
  На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Допълнителната сума към пенсиите в размер на 70 лева, с която да бъде осигурена...
  Националният осигурителен институт (НОИ) бе домакин на работна среща с представители на полския Институт...
  Изплащането на пенсиите през април 2023 г. чрез пощенските станции ще се извърши по...
  Близо 50 млн. лв. повече за обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване са...
  След редица оперативни публикации по въпроса за прилагане на новото законодателство при изплащането на...