На 7 октомври 2018 в Солун се проведе консултационен ден по въпросите за социалното осигуряване и преноса на осигурителни права в Европейския съюз за българите, живеещи и работещи в Гърция.

Организатори на проявата бяха Националният осигурителен институт (НОИ), Министерството на труда и социалното осигуряване и Генерално консулство на Република България в Солун.

По време на срещите със заинтересованите лица екип от НОИ, ръководен от Илиян Георгиев, директор на териториалното поделение на институцията в Благоевград, отговаряше на въпроси, свързани с правилата за получаване на пенсия в южната ни съседка, пенсионирането по условията на европейските регламенти и възможностите за получаване на българска пенсия за работещите в Гърция.

От проведените консултации стана видно, че най-често хората се сблъскват със забавяне на произнасянето при удостоверяване на гръцките осигурителни периоди, което пряко рефлектира върху преценката на правото на българска пенсия на лицата, притежаващи както български, така и гръцки осигурителен стаж. Бяха споделени и случаи на забавяне при изплащане на гръцка пенсия.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.