Националният осигурителен институт (НОИ) се включва в кампанията за набиране на финансови средства в...
  На 25 януари 2023 г. се състоя информационна среща по проект BG05SFOP001-1.020 „Развитие и...
На 24 януари 2023 г. се състоя информационна среща по проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане...
Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и...
  Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Всички пенсии, върху които са наложени запори по искане на държавен/частен съдебен изпълнител или...
  Без промяна от началото на 2023 г. остава сумата, която лицата внасят за така...
  Изплащането на пенсиите през януари 2023 г. чрез пощенските станции ще започне на 9...
  Противодействието на опитите за измами със средства на държавното обществено осигуряване остава във фокус...
  Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до...
  Изплащането на пенсиите през декември 2022 г. чрез пощенските станции ще започне на 7...