Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до...
  Изплащането на пенсиите през декември 2023 г. чрез пощенските станции ще започне на 7...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Изплащането на пенсиите през ноември 2023 г. чрез пощенските станции ще започне на 7...
  Информационно-консултативен ден за български граждани организира Службата по трудови и социални въпроси на Министерството...
  Според оперативните данни на Националния осигурителен институт с близо 7% са се увеличили регистрираните...
  Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
  Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към...
  Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец...
  Общо 330 души с осигурителни периоди в България и Германия научиха повече за своите...
  Изплащането на пенсиите през октомври 2023 г. чрез пощенските станции ще започне на 9...