Териториално поделение на НОИ – град Разград
ОБЯВЯВА
процедура за отдаване под наем на част от първия етаж на административната сграда /обща площ от 1.5 кв.м./, находяща се в гр. Разград, бул. “Бели Лом” №40 за разполагане на два самопродаващи автомата – един за продажба за студени напитки, сандвичи и пакетирани храни и втори за продажба на топли напитки. Срок за отдаване на имота: 5 години от датата на сключване на договора. Краен срок за приемане на документи за участие в търга: до 17.00 ч. на 07.05.2019 година в деловодството на ТП на НОИ – Разград, гр. Разград, бул. “Бели лом” № 40, стая № 305, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Търгът ще се проведе на 10.05.2019 година от 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – град Разград, бул. “Бели Лом” №40, ет.4, зала № 406. Тръжните документи за провеждане на търга са безплатни и се предоставят в сградата на ТП на НОИ – Разград, бул. “Бели Лом” № 40, ет.3, стая № 305.
Заповед за прекратяване
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.