Търг за наемане на недвижим имот (гараж) в гр. Монтана, необходим за домуване на служебния автомобил на ТП на НОИ – гр. Монтана. Срок на наемане на имота: 3 години от датата на сключване на договора. Ценовите предложения не следва да надхвърлят 2.00 лв./кв. м. без ДДС. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 21.01.2013 година в деловодството на ТП на НОИ – Монтана, гр. Монтана, бул. “Трети март” № 76, стая № 302, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Отваряне на офертите и класиране на ценовите предложения: на 22.01.2013 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, гр. Монтана, бул. “Трети март” № 76, стая № 303.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.