Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение от 15 кв.м., етаж първи, стая №103 от административната сграда на ТП на НОИ гр. Перник за срок от 2 години, считано от датата на сключване на договора. Търгът ще се проведе на 21.01.2013г. в ТП на НОИ гр. Перник, ул.”Отец Паисий” № 50, ет.2-ри от 10,00 часа.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.